Author Archives: luvv

Vad är ångest och vad kan du göra med den? Prova de här 7 tipsen för en Zen vardag

ångest

Vad är ångest? Ångest, oro och rastlöshet är känslor som alla människor upplever vid olika tidpunkter i livet. För vissa kan ångest dyka upp inför stora evenemang, inför ett prov eller en anställningsintervju. Andra upplever det oftare. Att delta i sociala evenemang och sammankomster eller att utsättas för saker man har en fobi för, som

RISE – Varför B-12?

Listan på anledningar till varför vitamin B-12 är så viktigt för oss kan göras lång. Men för att nämna några så bidrar inte bara B-12 till att reducera trötthet och utmattning, utan även till celldelning och bildning av röda blodkroppar. Med LUVV Labs inhalator Rise görs detta enkelt, du får dessutom caffeine, L-Theanine och L-Carvone på köpet.

LUVV Labs i Forbes

Med de otaliga utmaningar och omvälvningar som vi alla har upplevt 2020 är en positiv utveckling vi ser en ökad tonvikt på hälsa och välbefinnande.  Och i en tid då kraftfull stressavlastning övergår från ett trevligt att ha till ett måste för så många av oss, tar hälso- och hälsoföretagen upp med nya, innovativa produkter. 

There Is A New Natural, Guilt-Free Solution To Stress Relief

In a time where stress is at an all-time high, LUVV Lab’s line of nutraceuticals provide a promising, healthy solution to nicotine consumption. In a day and age where everything is uncertain, stress and societal pressures have become significantly more overwhelming than in previous times. Because of social media, where everything is instant and we